Industrier och publika byggnader


Kontoret arbetar med större projekt som industrifastigheter och offentliga byggnader. Lyhörda mot beställarens önskemål och att driva större projekt mot kommunen.