STUDION


ETT PERSONLIGT ARKITEKTKONTOR MED KUNDEN I FOKUS


Vidar Sörman Arkitekter är ett mindre internationellt verksamt arkitektkontor – och designstudio som drivs av arkitekten Vidar Sörman. Studion är känd för sin känsla för material, detaljer och sin respekt för hantverk i modern nordisk arkitektur och design. Kontoret syftar till att arbeta inom modern experimentell arkitektur och design med höga användbarhetsvärden för våra kunder och partners. Vi strävar alltid efter att skapa långsiktiga miljövänliga lösningar och vi tror starkt att arkitektur har en viktig relation till sitt sammanhang, lanskap och kontext. Vi tror att de bästa av lösningar utvecklas i en sann och nära relation med kunder, erfarna konsulter och som utförs av skickliga byggare och hantverkare.

ARKITEKTUPPDRAGET

Arkitektuppdraget består av flera skeden där arkitekten ritar och vägleder er igenom hela ert byggprojekt.


1

Programskede
Under programskedet tar arkitekten fram skisser och förslag baserat på beställarens behov och platsen förutsättningar.

2

Bygglov
Här upprätta arkitekten alla nödvändiga handlingar för bygglovet och administrerar och assisterar med ansökningen.

Förfågningsunderlag
Arkitekten upprättar i ett nära samarbete med andra viktiga konsulter och tillsammans med kunden ett mer utstuderade och beskrivande underlag på huset. Dessa handlingar ligger till grund för upphandling och bokning av byggentreprenad.

3

5

Bygghandling
I detta skede färdigställs huset alla byggritningar och husets alla beståndsdelar beskrivs. Dessa bygghandlingar ligger till grund för byggentreprenörens byggnation, inköp av material och installation av tekniska lösningar etc.

Bygguppföljning & Slutbesiktning
Under byggnationen så följer arkitekt utvecklingen och medverkar till byggmöten och avstämningar. Arkitekten bidrar med sin ingående kunskap om projektet till frågor och dialoger som uppstår i det dagliga arbetet på bygget. Som ett sista steg i arkitekuppdraget så medverkar arkitekten med sin närvaro på besiktningar och välkomnar beställaren till sitt nya hem.Vidar Sörman avslutade sina internationella arkitektstudier från institutionen för arkitektur från KTH i Stockholm och har erfarenheter av yrket i både Sverige och utomlands. Han har tidigare arbetat på flera internationellt erkända arkitektkontor baserade runt Stockholm.

Kontakta oss:

4

Kontaktuppgifter


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

Kontakta oss

 
 
 
 
 
skissbild kontoret bv
skissbild kontoret bv